Amortering är processen att betala av ett privatlån över tid genom regelbundna avbetalningar. Varje avbetalning täcker en del av det totala lånebeloppet samt eventuella räntekostnader. Denna process gör att låntagaren successivt minskar skulden och när alla avbetalningar är gjorda, är lånet fullt amorterat och skulden är återbetald.

Amorteringen är ofta schemalagd över en förutbestämd tidsperiod, och varje avbetalning består av både kapitalavbetalning och ränteavbetalning. Kapitalavbetalningen minskar låneskulden, medan ränteavbetalningen representerar kostnaden för att låna pengarna.

Amortering kan tillämpas på olika typer av lån, inklusive bolån, billån och andra former av konsumtionslån. Det är ett vanligt sätt att sprida ut kostnaden för ett stort köp över tid och göra det mer överkomligt för låntagaren.