Blancolån – Ett lån som inte kräver borgen

Ett blancolån, även känt som blankt lån, är ett privatlån som beviljas utan att det ställs någon säkerhet för lånet. Det betyder att låntagaren inte behöver pantsätta något till banken som säkerhet för lånet. Eftersom lånet saknar säkerhet för banken, är det oftast förenat med en högre ränta jämfört med lån som har säkerhet, dock inte lika hög ränta som snabblån.

Fördelar med blancolån

Även om blancolån kan vara riskfyllda på grund av avsaknaden av säkerhet, kan de ha vissa fördelar för låntagare i vissa situationer.

 1. Flexibilitet: Ett blancolån kan användas för en mängd olika ändamål, till skillnad från lån med specifika ändamål, som t.ex. bostadslån eller billån.
 2. Ingen säkerhet krävs: Eftersom lånet inte kräver någon säkerhet, kan det vara snabbare och enklare att få beviljat jämfört med lån som kräver säkerhet, som bostadslån.
 3. Snabb utbetalning: Många blancolån erbjuder snabb utbetalning, vilket kan vara värdefullt i nödsituationer eller när man behöver pengarna snabbt.
 4. Anpassad återbetalning: Vissa blancolån kan erbjuda flexibla återbetalningsvillkor, som t.ex. möjligheten att betala extra utan extra kostnad eller ändra betalningsdatum.
 5. Konkurrenskraftiga räntor: Trots att blancolån ofta har högre räntor än säkrade lån, kan konkurrensen mellan långivare leda till att det finns erbjudanden med relativt förmånliga villkor.
 6. Ingen koppling till tillgångar: Eftersom lånet inte är kopplat till någon tillgång, som t.ex. en bil eller bostad, behöver låntagaren inte oroa sig för att förlora dessa tillgångar om man inte kan betala tillbaka lånet.

Nackdelar med blancolån

 1. Högre räntekostnader: Eftersom blancolån inte har någon säkerhet för långivaren, anses de ofta som högrisklån. Detta leder till högre räntor jämfört med lån som har säkerhet, som bostadslån eller billån.
 2. Risk för överbelåning: Utan en fysisk tillgång som säkerhet kan det vara lättare för låntagare att ta på sig för mycket skuld, vilket kan leda till överbelåning och ekonomiska svårigheter.
 3. Brist på tillgång till säkerhetsnät: Om en låntagare inte kan betala tillbaka ett blancolån, kan de inte tvingas sälja en tillgång (som en bil eller bostad) för att täcka skulden. Detta kan leda till betalningsproblem och potentiellt rättsliga åtgärder.
 4. Hårdare kreditvillkor: Eftersom blancolån är osäkrade, kan långivare vara mer restriktiva med vilka de beviljar lån till och under vilka villkor.
 5. Större risk för skuldsättning: Om låntagaren har flera blancolån eller andra skulder kan det öka risken för skuldsättning och svårigheter att hålla sig ekonomiskt hållbar.
 6. Ingen ökning av kreditvärdighet: Att betala tillbaka ett blancolån i tid kan förbättra en persons kreditvärdighet, men det finns ingen tillgång (som med bostadslån eller billån) som ökar i värde över tiden. Detta kan begränsa möjligheterna att använda lån som en långsiktig kreditstrategi.
 7. Potentiellt hög påverkan på kreditbetyget: Om en låntagare inte kan betala tillbaka ett blancolån kan det ha en betydande negativ effekt på deras kreditbetyg och göra det svårare att få godkännande för framtida lån eller krediter.

Vad krävs för att få ett blancolån?

För att få ett blancolån krävs det vanligtvis att låntagaren uppfyller ett antal grundläggande kriterier. Den sökande bör oftast vara minst 18 år gammal, även om ålderskravet kan variera beroende på långivaren och landet. En stabil inkomst är också en viktig faktor, och långivaren kan begära att låntagaren uppvisar lönespecifikationer, skattedeklarationer eller andra bevis på inkomst.

Kreditvärderingen är en annan central aspekt i bedömningen. En positiv kreditvärdering ökar inte bara chansen att få lånet beviljat utan kan även påverka räntan som erbjuds. Långivare kan också överväga låntagarens bostadssituation och hur länge personen har bott i landet.

För svenskar som ansöker om blancolån krävs ett svenskt personnummer. Eventuella andra skulder eller betalningsanmärkningar kan också spela in i långivarens beslut. Slutligen kan långivare vilja veta syftet med lånet, även om blancolån generellt sett inte är bundna till ett specifikt ändamål.

Eftersom kraven kan variera mellan olika långivare är det viktigt att jämföra olika erbjudanden, förstå villkoren noggrant och se till att man uppfyller de specifika kraven innan man ansöker om ett blancolån.

Skillnaden mellan privatlån och blancolån

Både ”blancolån” och ”privatlån” är termer som används för att beskriva osäkrade lån, men det finns några skillnader mellan dem, även om de ibland kan användas omväxlande. Här är en översikt över skillnaderna:

 1. Terminologi och användning
  • Blancolån: Denna term används ofta i Sverige för att beskriva ett osäkrat lån där låntagaren inte behöver ställa upp någon form av säkerhet, som en bil eller bostad, som garanti för lånet. Det används ofta för att finansiera olika personliga utgifter eller behov.
  • Privatlån: Termen ”privatlån” kan användas i en bredare mening och kan referera till alla typer av lån som beviljas till privatpersoner, oavsett om de är säkrade eller osäkrade. I vissa länder, som Sverige, används termen också för osäkrade lån, vilket gör den till en synonym med blancolån.
 2. Säkerhet
  • Blancolån: Som nämnts ovan, kräver ett blancolån inte någon form av säkerhet från låntagaren. Detta innebär att långivaren inte kan kräva att en viss tillgång säljs om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet.
  • Privatlån: Termen kan även inkludera lån som är säkrade av en tillgång, som en bil eller bostad. När det används i denna kontext innebär det oftast att lånet beviljas till en individ, oavsett säkerheten.
 3. Ränta och villkor
  • Blancolån: Eftersom dessa lån är osäkrade och därmed högrisklån för långivaren, kan de ha högre räntor jämfört med lån som är säkrade av en tillgång.
  • Privatlån: Villkoren kan variera beroende på långivare och om lånet är säkrat eller osäkrat. Säkrade privatlån kan ha lägre räntor och bättre villkor jämfört med osäkrade lån.