När ingen vill låna mig pengar

När ingen vill låna mig pengar

Att stå inför situationen där ingen vill låna ut pengar till dig kan kännas både isolerande och överväldigande. Oavsett om det gäller banker, kreditinstitut eller vänner och familj, att bli nekad ett lån är en situation många av oss kan hamna i, men få pratar högt om. Vi utforskar varför detta kan hända, och viktigare, vilka steg du kan ta för att navigera i denna svåra situation och finna alternativa finansieringsvägar.

Varför vill ingen låna mig pengar?

Det finns flera anledningar till att du kan bli nekad ett lån. Din kreditvärdighet spelar en stor roll; en låg kreditscore eller brist på kreditvärdighet kan signalera till långivare att du utgör en högre risk. Andra faktorer inkluderar din skuldsättningsgrad, inkomst, anställningshistorik och tidigare betalningsbeteenden. Att förstå varför du nekas är det första steget mot att förbättra din situation.

Alternativa finansieringsmöjligheter

När traditionella dörrar stängs, är det dags att titta på andra möjligheter. Här är några alternativ som kan vara värda att utforska:

 1. Mikrolån och sociala långivare
  Det finns organisationer som specialiserar sig på att erbjuda mikrolån till individer som har svårt att få lån från traditionella banker. Dessa långivare har ofta mer flexibla kriterier.
 2. Peer-to-peer-lån (P2P)
  P2P-lånplattformar låter individer låna pengar direkt från andra individer, ofta med mer fördelaktiga villkor jämfört med traditionella banker.
 3. Kreditunioner
  Som medlemsägda institutioner kan kreditunioner erbjuda mer personligt anpassade lånevillkor och vara mer benägna att överväga din ansökan än en storbank.
 4. Privatlån från nära och kära
  Att låna pengar från vänner eller familj kan vara ett alternativ, men det är viktigt att formalisera låneavtalet och behandla det med samma allvar som ett lån från en finansiell institution.

Det är viktigt att komma ihåg att även om dessa alternativ kan vara tillgängliga, bör varje lånebeslut fattas med försiktighet och medvetenhet om de långsiktiga konsekvenserna.

Hur privatlån kan vara en lösning

Privatlån kan vara en väg att gå när traditionella lånevägar inte är ett alternativ. Här är några saker att tänka på när du överväger ett privatlån:

 • Flexibilitet
  Privatlån kan erbjuda större flexibilitet när det gäller lånebelopp och återbetalningstider.
 • Snabb process
  Ansökningsprocessen för privatlån är ofta snabbare, vilket kan vara avgörande i tider av akut finansiellt behov.
 • Kreditvärdighet
  För vissa privatlån kan mindre strikta krav på kreditvärdighet gälla, vilket gör dem mer tillgängliga för personer med lägre kreditscore.

Det är dock viktigt att noggrant jämföra villkor, räntor och avgifter mellan olika långivare innan du fattar ett beslut.

”Investera inte i saker, utan i idéer.” Att bli nekad ett lån kan vara en möjlighet att omvärdera din ekonomiska situation och investera tid i att förbättra din finansiella hälsa. Att bygga upp en stark kreditvärdighet, minska skulder och öka din inkomst är alla investeringar i din ekonomiska framtid.

Benjamin Franklin

Steg att ta för att förbättra din situation

Om du kontinuerligt stöter på problem när du försöker låna pengar, här är några proaktiva steg du kan ta:

 • Bygg upp din kreditvärdighet
  Använd kreditansvarigt, betala räkningar i tid och minska dina skulder.
 • Öka din inkomst
  Sök efter ytterligare inkomstkällor eller högre betalande jobb för att förbättra din lånekapacitet.
 • Spara för en kontantinsats
  Att ha pengar sparade kan öka dina chanser att bli godkänd för vissa typer av lån, särskilt om det gäller större inköp som ett hus eller en bil.
Ekonomisk kris

Ekonomisk kris

Om pengarna tar slut så hamnar man i ett krisläge i form av ekonomisk kris. Det går inte alltid att förutse en ekonomisk kris, men man kan förbereda sig genom att planera och spara pengar som en buffert, ha försäkringar, samt medlemskap i en A-kassa.

Alla människor kan råka ut för en ekonomisk kris. Du kan exempelvis bli uppsagd från jobbet, blir sjukskriven eller råkar ut för en bilolycka. Om man råkar ut för en olycka och saknar försäkringar kan det ödelägga hela ditt liv.

En buffert är ett måste i dessa tider

När världen drabbades av Corona förlorade många människor sina jobb. Utan jobb eller A-kassa förvinner all form av inkomst och försörjning. Har man inte råd att betala hyra, el och köpa mat uppstår ett akut krisläge. Därför är det viktigt att i god tid spara en buffert för oförutsedda händelser.

Genom att börja spara pengar tidigt i livet behöver inte månadssparandet vara så stort, utan det kan räcka med en hundralapp i månaden för att bygga upp en bra buffert inför en ekonomisk kris.

Du behöver inte spara mycket för förbereda dig på en ekonomisk kris

Tänk på att allt sparande är bättre än inget sparande. Även om det så enbart handlar om några kronor. Försök att börja med ett automatiskt sparande på 100 kr/mån och lägg sedan till lite extra då du ”har råd”. En hundralapp är ungefär vad ett hamburgermål eller en öl på krogen kostar. Kanske kan du avstå det en gång i månaden?

Exempel: Du börjar spara 100 kr i månaden från 18 års ålder

12 månaders sparande med 100 kr i månaden, blir 1200 kr per år, plus intäktsränta från banken.  Sparar du på ett konto med en sparränta om 2% har du då vid 30 års ålder en buffert på närmare 18.000 kr.

18 år – 0 kr
19 år – 1224 kr
20 år – 2478 kr
21 år – 3746 kr
22 år – 5045 kr
23 år – 7594 kr
24 år – 8970 kr
25 år – 10373 kr
26 år – 11806 kr
27 år – 13266 kr
28 år – 14755 kr
29 år – 16274 kr
30 år – 17823 kr

Om du redan är kund i en bank så kan du enkelt öppna ett sparkonto direkt med BankID och behöver inte besöka banken.

Utan försäkringar riskerar du bli utblottad

Att köpa försäkringar är också en form av buffert. Tänk dig att huset brinner ner och alla dina ägodelar försvinner och du saknar försäkring. Eller om du råkar ut för en bilolycka och saknar bilförsäkring.

Är du ansvarig för en allvarlig bilolycka där flera är inblandade, förlorar du inte bara DIN bil, utan måste även ersätta skadorna du orsakar den andra personen och dennes bil. Utan försäkring kan du hamna i en ekonomisk kris med livslånga skulder som följd.

Priset på försäkringar beräknas utifrån värdet på det du förskrar. Ju dyrare hus, desto dyrare hem/hus-försäkring. Ju exklusivare bil, desto dyrare bilförsäkring, osv. Ha det i åtanke när du planerar att köpa bil. Det är inte enbart bilens pris du ska ha råd med utan att behöva ta ett privatlån, utan även försäkring, fordonsskatt, service och reparationer på bilen, samt drivmedel såklart.

När man tecknar en försäkring, oavsett om det gäller hem, bil, personförsäkring eller djurförsäkring väljer man ofta vid försäkringstillfället hur hög självrisk man vill ha. Med självrisk menas den kostnad du får betala vid olyckstillfället för att få ut pengar på din försäkring. Ju högre självrisk, desto lägre månadskostnad för försäkringen.

Vissa försäkringar kan man teckna utan självrisk, men då blir månadskostnaden väldigt hög. Den ersättning du får ut vid en olycka påverkas däremot inte av vilken självrisk du har valt.

Uppsagd utan A-kassa kan leda till ekonomisk kris

Att vara med i en A-kassa är också en form av försäkring. Du betalar en försäkringspremie till A-kassan vilken i sin tur backar upp dig om du skulle bli arbetslös. Den ersättning du erhåller vid arbetslöshet baseras på den inkomst då hade innan du blev uppsagd och för att få ersättning måste du ha haft medlemskap i A-kassan i minst 12 månader.

Även här gäller det alltså att ha framförhållning. Se till att gå med i A-kassan från den första dagen du påbörjar din anställning, för att inte gå miste om medlemsdagar.

Vilket A-kassaförbund du ska gå med i beror på vart du arbetar. Är du osäker så prata med fackombudsmannen på din arbetsplats.

Se över dina utgifter med jämna mellanrum

Se över dina utgifter regelbundet, så kommer du upptäcka att det alltid finns någonting du kan spara in på. Tycker du att ekonomi är svårt och vill ha fler tips, så hittar du många sparguider på nätet, med tips på hur du kan spara pengar och dra in på onödiga kostnader.

Du har väl hört ordspråket ”många bäckar små, blir till slut en å”? Det betyder att även om du tycker att det känns onödigt att dra in på eller spara på småsaker som kostar 10-kronor, så blir faktiskt de 10-kronorna så småningom hundralappar och över en längre tid tusenlappar.

Så genom att skippa den där kexchokladen för en tia i veckan, sparar du faktiskt 520 kr per år, 5200 kr på 10 år och 26.000 kr tills du når pensionsålder vid 68 års ålder. Varför inte testa att sätta in 10 kr i veckan på ett sparkonto?

Skillnad mellan snabblån och privatlån

Skillnaden mellan privatlån och snabblån ligger främst i lånenas natur, villkor och syfte. Här är några av de viktigaste skillnaderna:

1. Lånebelopp:

 • Privatlån
  Privatlån är oftast avsedda för större lånebelopp. Dessa lån används ofta för att finansiera större inköp som renoveringar, bilköp eller resor. Lånebeloppen kan sträcka sig från tiotusentals upp till hundratusentals kronor.
 • Snabblån
  Snabblån är vanligtvis mindre och är utformade för att täcka akuta, små ekonomiska behov. Beloppen kan vara betydligt mindre jämfört med privatlån och sträcker sig vanligtvis från några tusen upp till tiotusen kronor.

2. Återbetalningstid:

 • Privatlån
  Privatlån har vanligtvis längre återbetalningstider, som kan sträcka sig från ett par år upp till flera år, beroende på lånebeloppet och långivaren.
 • Snabblån
  Snabblån har korta återbetalningstider och förväntas betalas tillbaka inom några veckor eller månader. Deras kortsiktiga natur är en av deras centrala egenskaper.

Räntesatser och Avgifter:

 • Privatlån: Räntesatserna för privatlån är oftast lägre jämfört med snabblån. Låntagare kan förvänta sig att betala mindre i ränta över låneperioden.
 • Snabblån: Snabblån har vanligtvis högre räntesatser och avgifter. Denna högre kostnad återspeglar den ökade risken för långivaren, särskilt eftersom dessa lån oftast inte kräver en noggrann granskning av låntagarens kreditvärdighet.

Ansökningsprocess:

 • Privatlån: Ansökningsprocessen för privatlån kan vara mer omfattande och involvera en djupgående granskning av låntagarens ekonomiska situation, inklusive kreditvärdering och inkomstkontroll.
 • Snabblån: Snabblån kännetecknas av en snabb och enkel ansökningsprocess. Många gånger kan dessa lån godkännas inom några minuter, och de kräver oftast inte samma detaljerade granskning av kreditvärdighet.

Syfte och Användning:

 • Privatlån: Privatlån används vanligtvis för planerade stora inköp eller investeringar, som att köpa en bil, renovera hemmet eller finansiera en utbildning.
 • Snabblån: Snabblån används för oväntade och akuta ekonomiska behov, som att täcka en oplanerad utgift eller hantera en kortsiktig likviditetskris.

Risker och Ansvar:

 • Privatlån
  Privatlån anses vara mindre riskfyllda än snabblån på grund av deras mer strukturerade återbetalningsplaner och lägre räntesatser.
 • Snabblån
  Snabblån kan vara riskabla om de inte återbetalas i tid på grund av de höga räntesatserna och avgifterna, vilket kan leda till en skuldfälla för låntagaren.

Det är viktigt att notera att både privatlån och snabblån har sina platser beroende på låntagarens unika ekonomiska behov och situation. Valet mellan de två bör baseras på noga överväganden av låneändamål, belopp, återbetalningstid och den ekonomiska situationen. Låntagare uppmanas alltid att läsa igenom lånevillkoren noggrant och vara medvetna om alla kostnader innan de ingår ett lån.

Hitta billigaste privatlån

Att hitta det mest förmånliga privatlånet kräver noggrann forskning och jämförelse. Nedan finner du några steg att följa för att identifiera det mest kostnadseffektiva privatlånet som passar dina behov. Genom att analysera och jämföra det utbud som bankerna erbjuder inom finansiering, hittar du det billigaste och bästa lånet för dina behov.

1. Definiera Ditt Behov av lån och Budgetera

 • Innan du inleder jämförelsen är det avgörande att klart förstå hur mycket du behöver låna och vilken återbetalningstid som är rimlig för din ekonomi.

2. Jämför bankernas räntor

 • Den nominella räntan är en central faktor för att avgöra lånekostnaden. Jämför räntesatserna från olika långivare och notera att den nominella räntan inte inkluderar eventuella avgifter.

3. Fokusera på Effektiv Ränta

 • Den effektiva räntan tar hänsyn till både den nominella räntan och eventuella avgifter, vilket ger en mer exakt bild av den totala lånekostnaden. Jämför effektiva räntor för en heltäckande bedömning av kostnaderna.

4. Analysera privatlånets övriga avgifter

 • Utöver räntan kan det finnas andra avgifter som påverkar den totala lånekostnaden. Det kan inkludera uppläggningsavgifter, aviavgifter eller andra administrativa kostnader. Förstå och jämför dessa avgifter mellan olika långivare.

5. Granska bankens valbara återbetalningstider

 • Olika långivare erbjuder varierande återbetalningstider. Längre återbetalningstider kan leda till lägre månatliga avbetalningar men kan också resultera i högre totala lånekostnader. Välj en återbetalningstid som matchar din ekonomi.

6. Läs Recensioner och omdömen

 • Få insikt från andra låntagare genom att läsa recensioner och erfarenheter. Detta ger en känsla av kundtjänst, användarvänlighet och den övergripande tillförlitligheten hos olika långivare och ett bra sätt att hitta bästa banken.

7. Utforska Lånevillkoren

 • Granska noggrant villkoren för varje lån. Se till att du förstår eventuella begränsningar, villkor eller speciella krav som långivaren kan ha, innan du tecknar ett låneavtal.

8. Undersök Din Kreditvärdering

 • Ditt kreditbetyg påverkar räntan du erbjuds. En stark kreditvärdering kan leda till en lägre ränta. Kontrollera din kreditvärdering och vidta åtgärder för att förbättra den om möjligt.

9. Förhandla om Ränta

 • Många långivare är öppna för ränteförhandlingar, speciellt om du har en stark kreditvärdering. Var beredd att diskutera och förhandla om villkoren för att säkra ett mer gynnsamt lån.

10. Använd Jämförelsetjänster

 • Online-verktyg och jämförelsesajter kan effektivisera processen. Använd dessa tjänster för att snabbt få en överblick över olika lånealternativ och deras villkor.

Att hitta det mest förmånliga privatlånet kräver noggrannhet och tid i jämförelseprocessen. Granska alla detaljer, inklusive räntor, avgifter och villkor. Genom att vara informerad och göra en grundlig jämförelse ökar du chanserna att hitta det mest kostnadseffektiva lånet som passar dina behov och ekonomi.

Det finns otroligt många banker att välja på inom privatlån, både blancolån, snabblån, bolån, checkkredit, studentlån, mm. Några av de vanligaste bankerna är Länsförsäkringar, Lendo, Ikano Bank och Nordea.