För att ta ett privatlån behöver du vanligtvis uppfylla vissa grundläggande krav och genomgå en ansökningsprocess. Det är möjligt att låna pengar utan säkerhet även om man har betalningsanmärkningar, men en god kredithistorik är alltid att föredra för att få ett lån till lägsta räntan. Oavsett om du vill låna 50000 kr eller mindre/mer så är privatlån att föredra framför snabblån.

Vanliga krav för att få ta ett privatlån utan säkerhet eller borgen

 1. Ålder: Du måste vara över en viss ålder för att ansöka om ett privatlån. Ålderskravet varierar mellan olika långivare, men det är vanligtvis minst 18 år.
 2. Inkomst: De flesta långivare kräver att du har en regelbunden inkomst för att kunna återbetala lånet. Inkomstkraven varierar, och långivaren kan be om bevis på din inkomst, såsom lönespecifikationer eller skattepapper.
 3. Kreditvärdering: Din kreditvärdering spelar en viktig roll i lånebeslutet. En hög kreditvärdering ökar dina chanser att få ett lån och kan ge dig bättre räntevillkor. Många långivare utför en kreditupplysning som en del av ansökningsprocessen.
 4. Stabilitet: Långivare tittar ofta på din ekonomiska stabilitet och anställningssituation. Att ha en stabil anställning och bostad kan öka din trovärdighet som låntagare.
 5. Skuldkvot: Vissa långivare kan bedöma din skuldkvot, det vill säga förhållandet mellan dina skulder och din inkomst. En låg skuldkvot kan vara fördelaktig för din ansökan.
 6. Ansökningsprocess: För att ansöka om ett privatlån måste du fylla i en ansöknad där du lämnar information om din personliga och ekonomiska situation. Detta inkluderar vanligtvis uppgifter som inkomst, anställning, boende och befintliga skulder.

Efter att du har skickat in din ansökan kommer långivaren att granska den och fatta ett beslut. Om din ansökan godkänns kommer du att få ett låneerbjudande som specificerar lånebelopp, ränta och villkor. Det är viktigt att noga granska dessa villkor innan du accepterar lånet. Efter att du har accepterat lånet kan pengarna vanligtvis sättas in på ditt bankkonto.

Observera att processen kan variera något beroende på långivaren och lokala regler och bestämmelser. Vissa lån kan ta några minuter, medan andra tar upp till ett par dagar.

Varför har man inkomstkrav för att få ett privatlån?

Inkomstkrav används av långivare, inklusive banker och andra finansiella institutioner, som en strategi för att bedöma låntagarens kreditvärdighet och förmåga att återbetala lånet. Några anledningar till varför inkomstkrav vanligtvis tillämpas för att bevilja privatlån är exempelvis:

 1. Riskhantering: Inkomstkravet hjälper långivaren att bedöma risken för att låntagaren inte kommer att kunna betala tillbaka lånet. Genom att ha en stadig inkomst minskar risken för att låntagaren hamnar i ekonomiska svårigheter och inte kan fullgöra sina åtaganden.
 2. Återbetalningsförmåga: Inkomstkravet ger långivaren en indikation på låntagarens förmåga att återbetala lånet. En stabil och tillräcklig inkomst ger en grund för att förvänta sig regelbundna inbetalningar och därigenom minska risken för långivaren.
 3. Lagliga och etiska överväganden: Att bevilja lån till personer med otillräcklig inkomst kan vara oetiskt och kan strida mot regleringar för kreditgivning. Att göra det kan öka risken för skuldsättning och finansiella problem för låntagaren.
 4. Kreditvärdering: Inkomstkravet används ofta som en av faktorerna vid kreditbedömning. Tillsammans med andra faktorer, som kreditvärdering och skuldkvot, hjälper inkomstkravet långivaren att få en övergripande bild av låntagarens kreditvärdighet.
 5. Ansvarsfull kreditgivning: Många långivare strävar efter att praktisera ansvarsfull kreditgivning. Att ställa inkomstkrav hjälper till att säkerställa att låntagare får lån som de realistiskt sett kan hantera och återbetala, vilket minskar risken för överskuldsättning. Regler för kreditgivning regleras i lagen och genom översyn av Finansinspektionen.

Privatlån när man har betalningsanmärkningar

Möjligheten att få ett privatlån när man har betalningsanmärkningar varierar mellan olika långivare och deras specifika kreditvillkor. En betalningsanmärkning indikerar vanligtvis att en person har haft svårigheter att uppfylla sina ekonomiska åtaganden i det förflutna, vilket kan påverka bedömningen av kreditvärdighet.

 1. Långivarens policy: Vissa långivare är mer flexibla än andra när det gäller att bevilja lån till personer med betalningsanmärkningar. Det kan vara möjligt att hitta långivare som specialiserar sig på att erbjuda lån till personer med mindre perfekt kreditvärdighet.
 2. Hög ränta och strikta villkor: Om du har betalningsanmärkningar kan du fortfarande bli godkänd för ett lån, men det kan vara förknippat med högre räntor och mer restriktiva villkor. Långivaren kan öka räntan för att kompensera för den högre risken de tar.
 3. Säkerhet eller medlåntagare: Att erbjuda säkerhet för lånet eller ha en medlåntagare med bättre kreditvärdighet kan öka chanserna att få ett lån trots betalningsanmärkningar. Detta ger långivaren ytterligare säkerhet.
 4. Specialiserade långivare: Vissa långivare specialiserar sig på att ge lån till personer med dålig kredit eller betalningsanmärkningar. Dessa långivare kan vara mer benägna att överväga din ansökan.

Innan du ansöker om ett lån är det klokt att undersöka olika långivare och deras specifika krav. Var medveten om att flera förfrågningar om kredit kan påverka din kreditpoäng negativt, så det är bäst att vara selektiv när du ansöker om lån och välja långivare som är mer benägna att godkänna lån för personer med betalningsanmärkningar. Storbanker som exempelvis Nordea beviljar generellt inga lån till den som har betalningsanmärkningar, utan man får ofta vända sig till nishade banker och snabblån.

Ansökningsprocess vid låneansökan

Tiden det tar för att behandla en låneansökan kan variera beroende på flera faktorer, inklusive långivaren, typen av lån och komplexiteten i din ansökan. Här är några allmänna riktlinjer:

 1. Snabba lån och kreditbeslut: Vissa långivare, särskilt online- och snabblåneföretag, kan erbjuda snabba lån med omedelbara kreditbeslut. Ansökningsprocessen kan ta bara några minuter, och du kan få besked omedelbart eller inom några timmar.
 2. Traditionella lån: För större lån, som bolån eller företagslån, kan ansökningsprocessen vara mer omfattande och ta längre tid. Det kan ta flera dagar eller veckor att behandla och godkänna ansökningen.
 3. Dokumentation och verifiering: Hur snabbt din ansökan behandlas kan påverkas av hur snabbt du kan tillhandahålla nödvändig dokumentation och information. Om du redan har alla nödvändiga dokument redo kan processen gå snabbare.
 4. Medgivande och utbetalning: Efter att din ansökan har godkänts kan utbetalningen variera. Vissa lån kan betalas ut omedelbart, medan andra kan ta några dagar innan pengarna når ditt konto.

För att få en mer exakt tidsram är det bäst att kontakta den specifika långivaren eller undersöka deras webbplats för information om deras ansökningsprocess. Många långivare anger vanligtvis den genomsnittliga behandlingstiden för ansökningar och ger information om vad du kan förvänta dig under olika steg i processen.

Se alla långivare