Avida Finans är en etablerad långivare som erbjuder olika finansiella tjänster och produkter, som exempelvis privatlån. Företaget har gjort sig känt för att tillhandahålla lån och finansiella lösningar för privatpersoner och företag. Här utforskar vi olika aspekter av Avida Finans, inklusive dess bakgrund, tjänster, kundrecensioner och hur det skiljer sig från andra långivare.

Bakgrund och Historia

Avida Finans grundades år 1983 och har sedan dess etablerat sig som en pålitlig aktör inom den svenska finanssektorn. Företaget har under årens lopp utvecklat och förfinat sina tjänster för att möta de skiftande behoven hos sina kunder. Med en historia som sträcker sig över flera decennier har Avida Finans byggt upp en gedigen erfarenhet och kunskap om finansiella marknader.

Tjänster och Produkter

Avida Finans erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Deras huvudfokus ligger på att tillhandahålla lån för privatpersoner och företag. Dessa lån kan omfatta allt från konsumtionslån och billån till företagslån och fastighetsfinansiering. Företaget strävar efter att erbjuda flexibla och anpassningsbara lösningar för att möta varje kunds unika behov.

En av de framstående tjänsterna som Avida Finans erbjuder är möjligheten att samla befintliga lån. Detta kan vara till stor hjälp för kunder som har flera lån hos olika långivare och vill förenkla sin ekonomi genom att kombinera dem till ett enda lån med en enhetlig räntesats och återbetalningsplan.

Hur mycket man man låna hos Avida?

Avida ger möjlighet till lån upp till 250.000 kr. Den exakta summa du kan låna hos Avida Finans beror på flera faktorer, inklusive din kreditvärdighet, din ekonomiska situation och vilken typ av lån du ansöker om. Avida erbjuder olika typer av lån, såsom privatlån, billån, och bostadslån, och lånebeloppen kan variera beroende på lånetyp.

  1. Kreditvärdighet: Din kreditvärdighet spelar en avgörande roll i beslutet om lånebeloppet. En högre kreditvärdighet ökar vanligtvis dina chanser att bli beviljad ett större lån.
  2. Inkomstnivå: Långivare tittar ofta på din nuvarande inkomstnivå för att bedöma din förmåga att återbetala lånet. En stabil och tillräcklig inkomst kan öka lånebeloppet du kan kvalificera dig för.
  3. Skuldkvot: Din skuldkvot, som är förhållandet mellan din nuvarande skuld och din inkomst, kan också påverka hur mycket du kan låna. En lägre skuldkvot indikerar en starkare ekonomisk situation.
  4. Typ av lån: Olika typer av lån har olika maximala lånebelopp. Ett privatlån kan till exempel ha en annan maxgräns än ett bostadslån.

Avida låneexempel

För att ge ett prisexempel på vad det kan kosta att låna pengar hos Avida Finans, låt oss använda ett fiktivt belopp och en räntesats inom det angivna intervallet på 7,90% till 21,95%. Notera att dessa siffror är endast för illustrativa ändamål, och de verkliga villkoren kommer att variera beroende på din kreditvärdighet, lånebelopp och specifika låneavtal.

Prisexempel:

Lånebelopp: 100 000 SEK Räntesats: 15,00% Låneperiod: 5 år (60 månader)

Månadsvis återbetalning:

För att beräkna den månatliga återbetalningen kan man använda följande formel:

Efter att ha utfört beräkningen skulle den månatliga återbetalningen vara cirka 2377,422377,42 SEK.

Totalt återbetalningsbelopp:

För att beräkna det totala beloppet som återbetalas under lånets löptid, multiplicera den månatliga återbetalningen med antalet månader:

Totalt återbetalningsbelopp skulle vara cirka 142645,20142645,20 SEK.

Detta är ett exempel på hur man kan beräkna de potentiella kostnaderna för ett lån med Avida Finans med en räntesats på 15,00%.

När kommer pengarna från Avida?

Tiden det tar för pengarna att komma från Avida Finans till din bank beror på flera faktorer, inklusive typen av lån du har ansökt om och den specifika låneprocessen hos Avida Finans. Här är några generella steg och överväganden som kan påverka tidslinjen:

  1. Ansökningsprocessen: Först måste du genomgå ansökningsprocessen hos Avida Finans. Tiden det tar att behandla din ansökan kan variera beroende på faktorer som lånetyp, ditt kreditvärde och företagets interna processer.
  2. Godkännande av lånet: När din ansökan har godkänts, kommer du att få information om de exakta villkoren för lånet, inklusive räntesatser och återbetalningsplan. Det är viktigt att noga granska och förstå dessa villkor innan du accepterar lånet.
  3. Undertecknande av avtal: Efter att du har accepterat lånet måste du vanligtvis underteckna officiella avtal. Dessa avtal kan skickas elektroniskt eller i pappersform beroende på företagets processer.
  4. Utbetalning av medel: Efter att avtalen är undertecknade och alla nödvändiga steg är slutförda, kommer Avida Finans att initiera överföringen av lånebeloppet till din angivna bank. Tiden det tar för pengarna att synas på ditt bankkonto kan variera och beror delvis på din banks egna behandlingstider.

Kundcentrerad strategi

Avida Finans har byggt sitt rykte på att vara kundfokuserat och att erbjuda personliga och skräddarsydda lösningar. Genom att förstå varje kunds unika situation strävar företaget efter att ge råd och stöd för att säkerställa att deras finansiella produkter passar kundens behov och mål.

Deras webbplats och kundtjänst är utformade för att vara tillgängliga och användarvänliga. Potentiella kunder kan enkelt få information om olika låneprodukter, räntesatser och villkor genom att besöka webbplatsen. Dessutom kan de få personlig rådgivning och stöd genom att kontakta Avida Finans kundtjänst.

Avida Finans är en etablerad långivare med en lång och respekterad historia inom den svenska finanssektorn. Företaget erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter, med fokus på att vara kundcentrerat och erbjuda skräddarsydda lösningar.

privatlån.eu

Räntesatser och Villkor

Precisa detaljer om räntesatser och villkor för lån hos Avida Finans kan variera beroende på lånetyp och individuella omständigheter. Det är viktigt för potentiella kunder att noga granska och förstå de specifika villkoren för varje låneprodukt innan de tar några beslut.

Avida Finans strävar efter att erbjuda konkurrenskraftiga räntesatser och rimliga villkor för att göra sina finansiella produkter attraktiva för kunder. Det är också vanligt att långivare erbjuder olika typer av lån med olika räntesatser beroende på kundens kreditvärdighet och historik.

Kundrecensioner och Rykte

För att bedöma en långivares pålitlighet och kvalitet är det viktigt att ta hänsyn till kundrecensioner och det allmänna ryktet. Avida Finans har genom åren fått både positiv och negativ feedback från kunder, och det är viktigt att observera att upplevelser kan variera.

Positiva recensioner kan ofta belysa företagets professionella och vänliga kundtjänst, tydlig kommunikation om villkor och räntesatser samt snabba och smidiga låneprocesser. Å andra sidan kan negativa recensioner indikera problem som kunder mött i samband med lånehantering, missförstånd om villkor eller andra specifika utmaningar.

Kontakt

Avida Finans AB (publ)
Box 38101
100 64 Stockholm
Tel: 010-551 75 80
Mail: konsument@avida.se
Hemsida: https://www.avidafinance.com/

Vanliga frågor om Avida Finans

Vem äger Avida?

Avida Finans ägs av det svenska investmentbolaget Altor. Altor är känt för att investera i och utveckla företag inom olika sektorer.

Har Avida betalningsfri månad?

Du kan nyttja två betalningsfria månader per tolvmånadersperiod, men inte för två månader i följd. För att kunna nyttja en betalningsfri månad måste du ha haft ditt lån i minst sex månader och betalat dina tre senaste avier utan försening.

Avida finans omdöme
  • Betyg
3
Website | + posts