1. Bank: En institution som tillhandahåller finansiella tjänster som insättningar, lån och andra banktjänster.
 2. Insättning: Pengar som placeras på ett bankkonto.
 3. Uttag: Att ta ut pengar från ett bankkonto.
 4. Ränta: Kostnaden för att låna pengar eller avkastningen på en investering. Räntan kan vara fast eller variabel.
 5. Effektiv ränta: Även kallad årsränta eller årlig procentuell ränta, är en standardiserad mått på den totala kostnaden för ett lån över ett år.
 6. Lån: Pengar som lånas av en låntagare från en långivare och som måste betalas tillbaka med ränta.
 7. Amortering: Återbetalning av lån i regelbundna avsnitt över en tid.
 8. Kredit: Tillfällig lånemöjlighet som baseras på en persons kreditvärdighet.
 9. Kreditvärdighet: En bedömning av en persons eller företags förmåga att betala tillbaka lån.
 10. Kontoutdrag: En sammanfattning av transaktioner på ett bankkonto under en viss tidsperiod.
 11. Korttransaktion: Användning av betalkort eller kreditkort för att göra köp eller ta ut pengar från en automat.
 12. Överföring: Flyttning av pengar från ett konto till ett annat, antingen inom samma bank eller mellan olika banker.
 13. Kontohavare: Person eller företag som äger och driver ett bankkonto.
 14. Övertrassering: Att dra över det tillgängliga saldot på ett bankkonto, vilket kan leda till avgifter.
 15. Säkerhet: Tillgångar som används som säkerhet för ett lån.
 16. Hypotekslån: Ett lån som är säkrat med fast egendom, vanligtvis för att finansiera köp av bostad.
 17. Inlåningsränta: Räntan som betalas av banken till kunderna för pengar som de har satt in på sina konton.
 18. Utlåningsränta: Räntan som banken tar ut från kunder för att låna pengar.
 19. Betalningsanmärkning: En notering på en persons kreditrapport som indikerar missade eller försenade betalningar.
 20. Internetbank: Användning av internet för att utföra banktransaktioner och få tillgång till banktjänster.
 21. Banktjänster: Finansiella tjänster som tillhandahålls av banker, inklusive sparande, lån och investeringar.
 22. Snabblån : Snabblån är kortfristiga lån med hög ränta som ofta erbjuds utan traditionell kreditprövning och kan snabbt beviljas, men med risk för höga skulder för låntagaren.
 23. Kontonummer: Ett unikt nummer som identifierar ett specifikt bankkonto.
 24. IBAN (International Bank Account Number): En internationell standard för att identifiera bankkonton över gränserna.
 25. SWIFT-kod: Ett unikt identifieringsnummer för en specifik bank vid internationella transaktioner (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).
 26. Check: En skriftlig order från kontoinnehavaren till banken att betala en viss summa till en specificerad person eller organisation.
 27. Bankgaranti: Ett löfte från en bank att täcka en viss summa pengar om en klient inte uppfyller sina åtaganden.
 28. Kontokort: Ett betalkort kopplat till bankkontot som används för inköp och uttag från bankomater.
 29. Delbetalning: Densamma som avbetalning. Man betalar inte allt utan lite i taget.
 30. Kreditkort: Ett kort som ger innehavaren möjlighet att låna pengar upp till en förutbestämd gräns för att göra inköp.
 31. Skuldkonsolidering: Att kombinera flera lån eller skulder till ett enda lån för att förenkla betalningarna.
 32. Valutaväxling: Att byta en valuta mot en annan, ofta nödvändigt vid internationella transaktioner.
 33. Ekonomisk rådgivare: En professionell som ger råd om ekonomiska beslut, investeringar och pensionssparande.
 34. Kreditgräns: Den maximala summa pengar som en person kan låna med ett kreditkort eller annan form av kredit.
 35. Deposition: En summa pengar som måste betalas i förväg som säkerhet för en hyresbostad eller för att öppna vissa typer av bankkonton.
 36. Automatisk betalning: Ett system där regelbundna betalningar dras automatiskt från ett bankkonto för att täcka räkningar eller lån.
 37. Lönekonto: Ett bankkonto som ofta används för att få sin lön och täcka vardagliga utgifter.
 38. Låneskydd
 39. Föreningsbank: En bank som ägs av sina medlemmar och drivs i deras intresse.
 40. Kontrollsaldo: Den faktiska summan pengar som finns tillgänglig på ett bankkonto.
 41. Öppningsavgift: (Uppläggningsavgift) En avgift som debiteras när ett nytt bankkonto eller lån öppnas.
 42. Skuldavveckling: Processen att betala av och eliminera skulder över tid
 43. Valutarisk: Risken för att förlora pengar på grund av förändringar i valutakurserna vid internationella transaktioner.
 44. Överföringsavgift: En avgift som tas ut när pengar överförs från ett konto till ett annat, särskilt vid internationella överföringar.
 45. Autogiro: Ett system där regelbundna betalningar dras automatiskt från ett bankkonto för att täcka räkningar, vanligtvis används för tjänster som elräkningar eller hyror.
 46. Checkräkning: Ett konto som används främst för att skriva och lösa in checkar.
 47. E-sparkonto: Ett sparkonto som administreras och hanteras online.
 48. Kreditvärdering: En bedömning av en persons eller företags kreditvärdighet baserad på historiska finansiella transaktioner.
 49. Pantlån: Ett lån där en värdefull tillgång används som säkerhet.
 50. Bankkassör: En bankanställd som hanterar kassa och genomför transaktioner vid bankens fysiska kontor.
 51. Räntefot: Den procentuella räntan som används för att beräkna räntan på ett lån eller sparande över tid.
 52. Skuldkonsolideringslån (Samlingslån): Ett lån som används för att betala av flera mindre skulder och konsolidera dem till en enda större skuld.
 53. Penningtvätt: Penningtvätt är processen att dölja ursprunget av illegalt förvärvade pengar genom komplexa finansiella transaktioner för att göra dem verka legalt förvärade.
 54. Tillgångar: Allt av värde som ägs av en person, företag eller organisation, inklusive fastigheter, investeringar och kontanter.
 55. Passiv inkomst: Inkomst som genereras utan aktivt arbete, som ränta, utdelningar eller andra investeringsvinster.
 56. Blancolån: Ett lån som inte är säkrat av någon specifik egendom och därmed har högre räntor.
 57. Högräntekonto: Ett sparkonto som erbjuder en högre ränta än ett vanligt sparkonto.
 58. Underhållssaldo: Den lägsta summa pengar som måste finnas på ett bankkonto för att undvika avgifter.
 59. Kreditupplysning: En rapport som innehåller en persons eller företags kreditinformation och används av långivare vid kreditbedömningar.
 60. Inlåningsgaranti: En försäkring som täcker insättningar upp till en viss summa för att skydda sparare i händelse av bankkonkurs.
 61. Likviditet: Förmågan att snabbt konvertera tillgångar till kontanter utan stora förluster.
 62. Betalningsorder: En betalningsinstruktion som utfärdas av en kontoinnehavare för att överföra pengar till en annan persons konto.
 63. Nätbank: Användning av internet för att utföra banktransaktioner och få tillgång till banktjänster, även kallad internetbank.