Ett kontoutdrag är en sammanfattning av alla transaktioner som har ägt rum på en bankkonto under en specifik tidsperiod. Det är en översikt över in- och utbetalningar, överföringar, och andra händelser som påverkar saldot på kontot. Banker skickar ofta ut kontoutdrag regelbundet, vanligtvis varje månad, antingen i pappersform eller elektroniskt via internetbanken.

Ett typiskt kontoutdrag kan innehålla följande information:

  1. Saldo: Det aktuella saldot på kontot vid den specifika tidpunkten.
  2. Transaktioner: En lista över alla inkommande och utgående transaktioner under perioden, inklusive datum, belopp, och beskrivningar av transaktionerna.
  3. Ränta: Om kontot genererar ränta, kan detta specificeras på kontoutdraget.
  4. Avgifter: Eventuella avgifter och kostnader som har dragits från kontot.
  5. Överföringar: Information om överföringar mellan olika konton eller till och från andra bankkonton.
  6. Kontaktinformation: Kontaktuppgifter till banken och eventuella viktiga meddelanden från banken till kontoinnehavaren.

Kontoutdrag är användbara för att övervaka och granska ekonomiska transaktioner, följa upp saldo och verifiera att alla transaktioner är korrekta. De är också viktiga för att upptäcka eventuella felaktigheter, obehöriga transaktioner eller bedrägerier på kontot. Många människor använder sina kontoutdrag som ett verktyg för att hantera sin ekonomi och få en helhetsbild av sina ekonomiska aktiviteter.