Autogiro är en bekväm och automatiserad metod för att betala regelbundna fakturor, amortering på privatlån och återkommande utgifter. Denna betalningstjänst möjliggör att beloppet automatiskt dras från ditt bankkonto på förfallodagen, vilket eliminerar behovet av manuell hantering av betalningar.

Hur Fungerar Autogiro

 1. Avtal med Leverantören:
  • För att använda autogiro måste du ingå ett avtal med den leverantör eller organisation du betalar regelbundet. Det kan vara din internetleverantör, elbolag, försäkringsbolag eller andra tjänsteleverantörer.
 2. Godkännande för Autogiro:
  • Efter att avtalet är etablerat ger du leverantören tillstånd att dra det överenskomna beloppet från ditt bankkonto varje månad eller enligt den överenskomna betalningsfrekvensen.
 3. Identifiering av Autogiromedgivande:
  • Autogirobetalningar identifieras ofta genom en specifik autogiromedgivandeblankett som du fyller i och skickar till leverantören. Den här blanketten innehåller information om ditt bankkonto och den överenskomna betalningen.
 4. Bekräftelse av Transaktion:
  • När det är dags för en betalning, skickar leverantören en avisering till din bank om det överenskomna beloppet. Din bank drar sedan automatiskt den angivna summan från ditt konto och överför den till leverantörens konto.
 5. Periodisk Översikt:
  • Du kommer att få en periodisk översikt över de autogirobetalningar som görs från ditt konto. Detta ger dig möjlighet att följa upp och säkerställa att alla transaktioner är korrekta.

Fördelar med Autogiro

 1. Automatisering och Bekvämlighet:
  • Autogiro erbjuder en hög grad av automatisering och bekvämlighet. Du behöver inte längre oroa dig för att manuellt betala regelbundna räkningar varje månad. Systemet tar hand om det åt dig.
 2. Förutsägbar Budgetering:
  • Med autogiro kan du enkelt budgetera och planera dina utgifter eftersom du vet exakt när och hur mycket pengar som dras från ditt konto för varje betalning.
 3. Undvik Sena Avgifter och Påminnelser:
  • Genom att använda autogiro minimerar du risken för att missa en betalning och därmed undviker sena avgifter och påminnelser från leverantören.
 4. Säkerhet och Spårbarhet:
  • Autogiro utförs genom säkra elektroniska överföringar mellan bankkonton, vilket minimerar risken för fel eller förlust. Varje transaktion är spårbar och registreras på ditt bankutdrag.
 5. Flexibilitet och Kontroll:
  • Trots att det är automatiserat ger autogiro dig fortfarande en viss flexibilitet och kontroll. Du kan när som helst ändra eller avbryta autogiromedgivanden om dina ekonomiska förhållanden förändras.

Säkerhet och Skydd

 1. Autogirofullmakter och Sekretess:
  • För att säkerställa ditt skydd och sekretess när det gäller autogirofullmakter, är det viktigt att vara noga med att underteckna autogiromedgivandet endast för legitima och pålitliga företag. Undvik att ge ut dina bankuppgifter i tvivelaktiga sammanhang.
 2. Autogiro och Konsumenträttigheter:
  • Konsumenter har rättigheter och skydd när de använder autogiro. Du har möjlighet att återkalla en autogiromedgivandeinom en viss tidsram om du ångrar dig eller om det förekommer felaktigheter.

Autogiro är en praktisk och pålitlig metod för att hantera regelbundna betalningar och minska bördan av manuella transaktioner.