Övertrassering, även känt som att vara ”överkredit” eller ”överdragen,” inträffar när en person eller organisation spenderar mer pengar än vad som finns tillgängligt på deras bankkonto. Med andra ord har de dragit sitt konto i minus, och det belopp som har överstigits kallas övertrasseringsbeloppet.

Banker kan tillåta övertrasseringar upp till en viss gräns för vissa kontotyper, men detta är vanligtvis förenat med avgifter och högre räntor. Övertrasseringsavgifter debiteras oftast när en kontoöverskridning inträffar. Dessa avgifter varierar mellan olika banker och kan inkludera fasta avgifter eller vara proportionella mot det belopp som överskrids.

Att vara i övertrassering kan leda till ekonomiska problem om det inte hanteras korrekt. Om övertrasseringen kvarstår under en längre tid kan det resultera i höga kostnader i form av avgifter och räntor. Många tar ett privatlån för att lösa en övertrassering, vilket kan leda till en ekonomisk ond spiral. Det kan också påverka kontoinnehavarens kreditvärdighet om övertrasseringen inte åtgärdas i tid.

För att undvika övertrassering är det viktigt för kontohavaren att noga övervaka sitt saldo, planera sina utgifter och undvika att göra köp eller uttag som överstiger det tillgängliga saldot på kontot. Vid behov kan det vara fördelaktigt att använda funktioner som automatiska aviseringar om låga saldon för att underrättas om när kontosaldoet närmar sig noll.