Ränta är kostnaden för att låna pengar eller avkastningen på en investering. Det är en ersättning som låntagaren betalar till långivaren för att använda deras kapital eller, å andra sidan, den ersättning som investeraren får för att låta andra använda sina pengar.

Det finns två huvudtyper av ränta:

  1. Låneränta (eller kreditränta): Det är den kostnad som är förknippad med att låna pengar. När någon lånar pengar från en bank eller annan långivare, betalas en viss räntesats på den utestående skulden. Räntesatsen kan vara fast (oförändrad under låneperioden) eller variabel (kan ändras baserat på externa faktorer, som styrräntan).
  2. Spar- eller investeringsränta: Det är den avkastning som en person eller institution får för att placera sina pengar i en investering, såsom ett sparkonto, obligationer eller aktier. Denna typ av ränta belönar investeraren för att ha tillgängligt kapital och innebär ofta en ökad summa pengar över tid genom räntes- eller avkastningsackumulering.

Räntan uttrycks vanligtvis i procent och representeras som en årlig räntesats. Till exempel, om du har ett lån med en årlig räntesats på 5%, skulle du betala 5% av det totala lånebeloppet som ränta varje år.

Ränta är en viktig faktor inom ekonomi och finans, och den påverkar låntagare, investerare och ekonomier som helhet. Centralbanker använder ofta räntesatser som ett verktyg för att reglera ekonomin genom att påverka kreditkostnader och sparande.