IBAN

IBAN står för ”International Bank Account Number” och är en internationell standard för att identifiera bankkonton över gränserna. IBAN-systemet infördes för att underlätta och standardisera internationella transaktioner och för att göra det lättare att identifiera mottagarbanker och deras kontonummer.

IBAN består av en serie bokstäver och siffror som representerar olika detaljer om bankkontot. Strukturen av IBAN varierar från land till land, men det innehåller vanligtvis ett landskod, en kontrollsiffra och kontonumret. IBAN ersätter inte de nationella kontonumren utan fungerar snarare som en övergripande identifierare för att förenkla internationella transaktioner.

Exempel på en IBAN-struktur:

  • DEkk 1234 5678 9876 5432 10

Här är ”DE” landskoden för Tyskland, ”kk” är två kontrollsiffror, och resten är det nationella kontonumret.

För att genomföra en internationell banköverföring behöver du veta IBAN för mottagarens konto, vilket gör det möjligt för banker att identifiera rätt mottagarkonto och utföra transaktionen korrekt. IBAN har blivit en viktig del av standarderna för internationella betalningar och används i många länder runt om i världen.