En kontohavare är en person eller en organisation som äger eller innehar ett bankkonto. Det är den juridiska termen som används för att beskriva den som har befogenhet att utföra transaktioner på ett specifikt bankkonto. Kontohavaren har rätt att göra insättningar, göra uttag, överföra pengar och använda andra tjänster som är kopplade till det aktuella kontot.

En person kan vara kontohavare för olika typer av konton, såsom lönekonto, sparkonto eller kreditkortskonto. På samma sätt kan företag och organisationer vara kontohavare för företagskonton.

Vid öppnandet av ett bankkonto måste kontohavaren ofta ge olika personliga uppgifter och identifieringsdokument för att verifiera sin identitet. Detta hjälper till att skydda mot bedrägeri och säkerställa att endast behöriga personer har tillgång till och kan utföra transaktioner på kontot.

Kontohavaren har även ansvar för att hantera sitt konto på ett ansvarsfullt sätt, inklusive att undvika övertrasseringsavgifter genom att hålla koll på saldot och att rapportera eventuella förlorade eller stulna betalkort eller kontoinformation till banken.

Notera att termen ”kontohavare” kan användas på olika sätt i olika juridiska och finansiella sammanhang, och detaljer kring kontoinnehav och användningsrättigheter kan variera beroende på lokal lagstiftning och bankpolicy.