Kredit refererar till möjligheten att låna pengar eller erhålla varor och tjänster med förväntan om att betala tillbaka dessa i framtiden. När någon ger dig kredit innebär det att de litar på att du kommer att uppfylla dina åtaganden och återbetala det belopp du lånat eller använt.

Det finns olika former av kredit, och det kan vara antingen säkrad eller osäkrad:

  1. Säkrad kredit: Här ställs något av värde som säkerhet för lånet. Om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet, kan långivaren kräva föremålet som säkerhet (till exempel en bil eller fastighet).
  2. Osäkrad kredit: Detta är när lånet inte är kopplat till någon specifik tillgång som säkerhet. Kreditgivaren litar på låntagarens kreditvärdighet och ekonomiska stabilitet.

Typer av kredit inkluderar kreditkort, bolån, billån, privatlån och andra finansiella produkter. Kreditvärdering, som utvärderar en persons kreditvärdighet baserat på deras ekonomiska historia och andra faktorer, används ofta av långivare för att bedöma risken med att bevilja kredit.

Att förstå och hantera kredit på ett ansvarsfullt sätt är viktigt för att undvika skuldfällor och för att bygga och behålla en god kreditvärdighet