En bank är en finansiell institution som erbjuder olika tjänster relaterade till hantering av pengar och ekonomiska transaktioner. Dessa institutioner agerar som mellanhänder mellan de som har överskott av kapital (till exempel sparare och investerare) och de som behöver kapital (till exempel låntagare av privatlån).

Här är några av de grundläggande funktionerna och tjänsterna som en bank vanligtvis tillhandahåller:

  1. Insättningar: Banker accepterar insättningar från kunder och ger dem en plats att förvara sina pengar säkert.
  2. Uttag: Kunden kan ta ut pengar från sitt bankkonto genom olika kanaler som bankomater, överföringar och checkar.
  3. Lån: Banker tillhandahåller lån till kunder för olika ändamål, som köp av bostad, fordon eller företagsinvesteringar.
  4. Sparkonton: Banker erbjuder sparkonton där kunder kan placera sina pengar och tjäna ränta på saldot.
  5. Checkräkning: Banker ger ofta checkräkningar som möjliggör skrivande och lösen av checkar.
  6. Kreditkort: Många banker ger kreditkort som tillåter kunder att göra köp och ta ut kontanter upp till en förutbestämd kreditgräns.
  7. Investeringstjänster: Vissa banker erbjuder tjänster för investeringar, inklusive hantering av värdepapper och pensionskonton.
  8. Valutaväxling: Banker tillhandahåller ofta tjänster för att växla en valuta till en annan för internationella transaktioner.
  9. Internetbank: Många banker erbjuder möjligheten att utföra banktransaktioner online via webbplatser eller appar.
  10. Riskhantering: Banker är involverade i olika former av riskhantering, inklusive kreditbedömning och försäkringstjänster.

Banker spelar en central roll i ekonomin genom att underlätta kapitalrörelse, tillhandahålla finansiella tjänster och bidra till ekonomisk tillväxt. De regleras ofta av myndigheter för att säkerställa finansiell stabilitet och skydda kundernas intressen. Banker kan variera i storlek och tjänsteutbud, och det finns olika typer av banker, inklusive kommersiella banker, sparbanker, och centralbanker.