Effektiv ränta

Effektiv ränta (även kallad årsränta eller årlig procentuell ränta, APR på engelska) är en standardiserad mått på den totala kostnaden för ett privatlån över ett år. Den inkluderar inte bara den nominella räntan, utan också alla avgifter och kostnader som är förknippade med lånet. Genom att inkludera dessa kostnader ger den effektiva räntan en mer korrekt bild av det verkliga priset för lånet. Effektiv ränta är ofta hög då man tittar på snabblån, på grund av korta återbetalningstider.

Den effektiva räntan när man jämför lån

Effektiv ränta uttrycks som en procentuell siffra och representerar den årliga kostnaden av ett lån i procent av det totala lånebeloppet. Detta gör det enklare för låntagare att jämföra olika lån och kreditprodukter från olika långivare.

Effektiv ränta inkluderar alla kostnader

När du jämför lån är det viktigt att inte bara titta på den nominella räntan utan också på den effektiva räntan. Den effektiva räntan tar hänsyn till alla kostnader som påverkar lånet, inklusive eventuella uppläggningsavgifter, årsavgifter eller andra kostnader. Det gör att du kan få en mer heltäckande bild av de verkliga kostnaderna och därmed fatta mer informerade beslut när du väljer ett lån.