SWIFT-kod

SWIFT-koden, även känd som BIC (Bank Identifier Code), står för ”Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Kod” och används för att identifiera en specifik bank vid internationella finansiella transaktioner. SWIFT är en internationell organisation som tillhandahåller en säker nätverksinfrastruktur för kommunikation mellan banker och andra finansiella institutioner runt om i världen.

En SWIFT-kod består av 8 till 11 alfanumeriska tecken och används för att identifiera en specifik bank vid överföringar och andra finansiella transaktioner. SWIFT-koden består vanligtvis av följande delar:

  1. Fyra tecken för bankens identifiering: Detta är en unik kod som representerar banken.
  2. Två tecken för landets kod: Detta anger landet där banken är belägen och följer ISO 3166-1 alpha-2-standarden.
  3. Två ytterligare tecken (valfria): Ibland används två extra tecken för att identifiera en specifik filial eller avdelning av banken.

Exempel på en SWIFT-kod:

  • SWIFT/BIC: ABCDDEFF123

Här representerar ”ABCD” bankens identifieringskod, ”DE” är landskoden för Tyskland, ”FF” kan vara en specifik filial och ”123” är de övriga tecknen.

SWIFT-koder är avgörande för att säkerställa korrekt routing av internationella betalningar. När du gör en internationell överföring kommer du ofta att bli ombedd att ange mottagarens SWIFT-kod för att identifiera deras bank och säkerställa att pengarna når rätt destination.