Kontrollsaldo är ett begrepp inom ekonomi och bankväsen som hänvisar till den aktuella summan pengar på ett konto vid en given tidpunkt. Det är den faktiska balansen på kontot, och det inkluderar alla insättningar, uttag, och eventuella avgifter eller räntor som har tillämpats.

För att beräkna kontrollsaldo på ett bankkonto, börjar man med den senaste kända saldot och lägger till eller subtraherar alla transaktioner sedan dess. Transaktioner kan inkludera insättningar (till exempel lön eller överföringar från andra konton), uttag (kontantuttag eller betalningar), samt eventuella avgifter eller räntor.

Formellt kan formeln för kontrollsaldo beskrivas enligt:

Här är en kort förklaring av varje term:

  • Föregående saldo: Det senaste kända saldot på kontot.
  • Insättningar: Summan av alla nyligen gjorda insättningar på kontot.
  • Uttag: Summan av alla nyligen gjorda uttag från kontot.
  • Avgifter: Eventuella avgifter eller servicekostnader som har dragits från kontot.
  • Ränta: Eventuell ränta som har lagts till kontot (om det är ett räntebärande konto).

Det är viktigt att notera att kontrollsaldo kan variera över tiden beroende på individuella transaktioner och andra faktorer. Människor och företag brukar övervaka sina kontrollsaldon regelbundet för att säkerställa att de har en korrekt bild av sina ekonomiska resurser och för att undvika oavsiktliga övertrasseringar eller andra problem. Bankutdrag och elektroniska banktjänster är användbara verktyg för att hålla koll på kontrollsaldo och övervaka ekonomiska transaktioner.